E-mail:    


W okresie wakacyjnym odnowiliśmy naszą stronę (pod kątem szaty graficznej) oraz wprowadziliśmy kolejne zmiany, które powinny ułatwić dostęp do informacji.

Największe tragi międzynarodowe, które odbędą się w Moskwie w drugim półroczu 2016.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy odwiedzić targi w Moskwie. Jest to doskonała okazja zapoznać się z sytuacją na rosyjskim rynku, nowościami branżowymi oraz nawiązać pożyteczne kontakty.

Pod czas targów organizujemy spotkania naszych klientów z dystrybutorami i przedstawicielami rosyjskich firm. Dla tych którzy nie mogą odwiedzić tragi w tym roku pomożemy zebrać aktualna informację, zaprezentować produkcję i nawiązać pożyteczne kontakty.

W drugim tygodniu maja firma "ERBI" planuje szereg spotka prezentacyjnych w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie z kierownictwem firm, zainteresowanych w rynkach wschodnich.

Pod czas tych spotkań zostaną zaprezentowane możliwości naszej firmy, przedstawione przykłady biznes planów i kosztorysów najbardziej popularnych form współpracy oraz aktualne informacji poszczególnych segmentów rynku Rosji.

Według naszych obserwacja producentów materiałów budowlanych na "MOBUILDzie" było znacznie mniej niż w latach 2013-2015.  Stosunkowo dużo było dystrybutorów oraz pośredników. Ale znacznie większa niż w latach ubiegłym była koncentracja zwiedzających.

Sądząc po dyskusjach przy stoiskach najwięcej było specjalistów (technologów, product managerów i handlowców) z regionów, którzy szukali nowych produktów i dostawców.